Поврзете се со нас

Статии

Меѓународна основа за спроведување пописи

Меѓународна основа за спроведување пописи

Како земја членка на Обединетите нации, со Резолуција 2005/13 Република Македонија е обврзана да спроведе попис.

Повеќе

Информирањето на медиумите за Пописот 2011

Информирањето на медиумите за Пописот 2011

Анализата на покривањето на Пописот 2011 година, покажа дека медиумите редовно информираа за подготовките на пописот, за несогласувањата и оставките во Државната пописна комисија, за различните толкувања на Законот за попис, за тоа кои лица треба да бидат опфатени со пописот и со кои документи ќе се врши идентификација на лицата кои се попишуваат,за структурата и недоволниот број на попишувачи, за реакциите на опозицијата околу пописот, како и за прекинот на пописот. Новинарите главно ги регистрираа овие случувања, но многу малку или воопшто не ги коментираа и анализираа. Ретко вклучуваа мислења на експерти и главно пренесуваа изјави на официјални претставници директно вклучени во пописот.

Повеќе

Афердита Имери: Немаме официјални податоци за најранливите категории граѓани

Афердита Имери: Немаме официјални податоци за најранливите категории граѓани

Интервју со Афердита Имери, од регионалната организација „Лабораторија за општествени иновации“, за недостатокот од релевантни податоци во креирањето социјални политики.

Повеќе

Со дебата во Тетово започна кампањата „Попис веднаш“

Со дебата во Тетово започна кампањата „Попис веднаш“

Зошто во Македонија не може да се спроведе регуларен попис и зошто тој се гледа главно низ етничката призма беа главните прашања кои се дискутираа на денешната дебата во Тетово насловена „Пописот е демократија, а не само етничка бројка!“.

Повеќе

Пописот и неговите основни карактеристики

Пописот и неговите основни карактеристики

Пописот на населението и домувањето (или пописот на населението, домаќинствата и становите) е најмасовна статистичка акција според бројот на учесниците и најобемна според бројот на статстичките единици кои треба да се опфатат. Пописот има за цел да се соберат, обработат и дисеминираат деталните статистички податоци за населението,

Повеќе

Закон за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија 2011 година

Закон за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија 2011 година

Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија 2011 година беше донесен на 30 ноември 2010 година, со указ на претседателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов.

Повеќе

Кратка хронологија на Пописот 2011

Кратка хронологија на Пописот 2011

Уште додека Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија беше во процедура, можеше со голема сигурност да се претпостави дека претстојниот попис ќе се соочи со бројни и сериозни политички турбуленции и пречки, и дека воопшто нема да биде третиран само како нужен статистички процес на една држава.

Повеќе

Започнува кампањата „Попис веднаш!“

Започнува кампањата „Попис веднаш!“

За да ја поттикнеме и да ја засилиме јавната дебата за вистинското значење на пописот, како и за нужноста од негово скорешно спроведување, започнавме со реализација на проектот „Пописот е демократија, а не само етничка бројка“, во чии рамки се одвива кампањата „Попис веднаш!“.

Повеќе

Никола Рилкоски: Без попис нема доверба во избирачкиот список

Никола Рилкоски: Без попис нема доверба во избирачкиот список

Интервју со Никола Рилкоски, претседател на Државната изборна комисија, за недовербата на граѓаните во податоците на единствениот избирачки список.

Повеќе

USAID

Напомена

Оваа интернет-страница е редизајнирана со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Информациите објавени на оваа интернет - страница му припаѓаат на НВО Инфоцентарот и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

NVO Infocentar