Поврзете се со нас

Контакт

Контактирајте нѐ 24/7

Контакт 25/09/2010
Адреса:
бул. „Васил Главинов“ бр.3/4-2
1000 Скопје, Република Македонија
Е-меил:
contact@nvoinfocentar.org.mk
Користете ја формата подолу за да нѐ контактирате:
(задолжително, најмалку 2 карактери)
(задолжително)
(незадолжително)
(задолжително)

USAID

Напомена

Оваа интернет-страница е редизајнирана со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Информациите објавени на оваа интернет - страница му припаѓаат на НВО Инфоцентарот и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

NVO Infocentar