Поврзете се со нас

Контакт

Контактирајте нѐ 24/7

logo_web
Проектот го реализираат: НВО Инфоцентар, Македонски центар за европско образование,  8ми Септември и Центар за развој на медиуми, со финансиска поддршка од Проектот на УСАИД за граѓанско општество, кој го спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Контакт 25/09/2010
Адреса:
бул. „Васил Главинов“ бр.3/4-2
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон:
++ (389 2) 3216 690
Факс:
++ (389 2) 3216 689
Е-меил:
contact@nvoinfocentar.org.mk
info@nvoinfocentar.mk
Користете ја формата подолу за да нѐ контактирате:
(задолжително, најмалку 2 карактери)
(задолжително)
(незадолжително)
(задолжително)

Донатори

USAID

FOOM

Напомена

Интернет - страницата е дел од проектот „Пописот е демократија, а не само етничка бројка!“, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество, кој го спроведува Фондација Отворено општество Македонија.
Информациите објавени на оваа интернет - страница не се официјални информации на Владата на САД и не ги претставуваат погледите и позициите на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на САД.

Партнери

NVO Infocentar CRM
 
8-mi Septemvri MCET