Поврзете се со нас

Легислатива

Измени на Законот за попис на населението

Измени на Законот за попис на населението

На 2 април, Собранието ги усвои измените на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија во 2021 година и го одложи пописот за септември 2021 година. Закон за измени на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во РСМ, 2021 година

Повеќе

Закон за попис на населението во 2021 година

Закон за попис на населението во 2021 година

На 21 јануари 2021 година, Собранието на Република Северна Македонија го усвои Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија во 2021 година

Повеќе

Методологија за попис на населението во 2021 година

Методологија за попис на населението во 2021 година

Во февруари 2021 година, Заводот за статистика на Република Севрена Македонија, во согласност со законот за попис на населението во 2021, ја подготви Методологијата за подготовка, организирање и спроведување на Пописот на населението, домаќинствата и становите…

Повеќе

Закон за државна статистика

Закон за државна статистика

Закон за државната статистика

Повеќе

Закон за заштита на лични податоци

Закон за заштита на лични податоци

Закон за заштита на лични податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“бр.42/2020)

Повеќе

Препораки за пописите на ОН и на Евростат

Препораки за пописите на ОН и на Евростат

Меѓународните препораки за пописите на населението и домувањето околу 2020 година, подготвени од страна на Економската комисија за Европа на Обединетите нации и Евростат (Conference of European Statisticians Recommendation for the 2020 Censuses of Population and Housing – CES, 2016)

Повеќе

Регулатива на ЕУ за пописите на населението и домувањето

Регулатива на ЕУ за пописите на населението и домувањето

Регулатива во врска со пипис, од ЕУ, Европскиот Парламент и разни Совети во рамки на органите и телата на ЕУ.

Повеќе

Меѓународна основа за спроведување пописи

Меѓународна основа за спроведување пописи

Како земја членка на Обединетите нации, со Резолуција 2005/13 Република Македонија е обврзана да спроведе попис.

Повеќе

Пописот и неговите основни карактеристики

Пописот и неговите основни карактеристики

Пописот на населението и домувањето (или пописот на населението, домаќинствата и становите) е најмасовна статистичка акција според бројот на учесниците и најобемна според бројот на статстичките единици кои треба да се опфатат. Пописот има за цел да се соберат, обработат и дисеминираат деталните статистички податоци за населението,

Повеќе

Закон за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија 2011 година

Закон за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија 2011 година

Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија 2011 година беше донесен на 30 ноември 2010 година, со указ на претседателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов.

Повеќе

USAID

Напомена

Оваа интернет-страница е редизајнирана со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Информациите објавени на оваа интернет - страница му припаѓаат на НВО Инфоцентарот и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

NVO Infocentar