Поврзете се со нас

Легислатива

Меѓународна основа за спроведување пописи

Меѓународна основа за спроведување пописи

Како земја членка на Обединетите нации, со Резолуција 2005/13 Република Македонија е обврзана да спроведе попис.

Повеќе

Пописот и неговите основни карактеристики

Пописот на населението и домувањето (или пописот на населението, домаќинствата и становите) е најмасовна статистичка акција според бројот на учесниците и најобемна според бројот на статстичките единици кои треба да се опфатат. Пописот има за цел да се соберат, обработат и дисеминираат деталните статистички податоци за населението,

Повеќе

Закон за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија 2011 година

Закон за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија 2011 година

Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија 2011 година беше донесен на 30 ноември 2010 година, со указ на претседателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов.

Повеќе

Донатори

USAID

FOOM

Напомена

Интернет - страницата е дел од проектот „Пописот е демократија, а не само етничка бројка!“, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество, кој го спроведува Фондација Отворено општество Македонија.
Информациите објавени на оваа интернет - страница не се официјални информации на Владата на САД и не ги претставуваат погледите и позициите на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на САД.

Партнери

NVO Infocentar CRM
 
8-mi Septemvri MCET