Поврзете се со нас

Author Archive

За: NVO Infocentar

Website: http://nvoinfocentar.mk
Profile:
contact@nvoinfocentar.org.mk facebook/NVOInfocentar

Posts by NVO Infocentar:

USAID

Напомена

Оваа интернет-страница е редизајнирана со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Информациите објавени на оваа интернет - страница му припаѓаат на НВО Инфоцентарот и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

NVO Infocentar