Поврзете се со нас

Зошто „ПОПИС Веднаш!“?

... Потребно е да се подигне свеста на граѓаните за нужноста од спроведување на ПОПИС на населението во Република Македонија, да се зајакне граѓанскиот активизам и да се зголеми граѓанскиот притисок за што побрзо спроведување на пописот според сите меѓународни стандарди...

"Пописот е демократија,
а не само
етничка бројка!"
Легислатива

ЛЕГИСЛАТИВА

За значењето на пописот и официјалната статистика, меѓународни препораки и документи, методи за спроведување попис, закон...

Анализи

АНАЛИЗИ

Анализа на моменталната состојба, медиумското покривање, хронологија на Пописот 2011...

Активности

АКТИВНОСТИ

Прочитајте повеќе за активностите во рамките на проектот: кампања, анализи, дебати, интервјуа...

Донатори

USAID

FOOM

Напомена

Интернет - страницата е дел од проектот „Пописот е демократија, а не само етничка бројка!“, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество, кој го спроведува Фондација Отворено општество Македонија.
Информациите објавени на оваа интернет - страница не се официјални информации на Владата на САД и не ги претставуваат погледите и позициите на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на САД.

Партнери

NVO Infocentar CRM
 
8-mi Septemvri MCET