Поврзете се со нас

Moниторинг на медиуми: Доминација на информациите за текот на попишувањето

Период на мониторинг: 5 – 17 септември 2021

– Медиумите главно известуваа за тоа како се одвива процесот на попишување на населението и кои се најважните информации од терен.

– Високи 66.8% од вкупниот број анализирани содржини се однесуваа на пописните активности.

– За разлика од пролетниот период, кога во известувањето доминираа политичко-партиските реакции, сега тие опфатија само 17.6% од прилозите.

– ДЗС се јавува како извор на информации во 77% од прилозите.

– Информациите од ДЗС наметнаа претежно техничко известување и притоа забележливо беше отсуството на подобра контекстуализација и анализа на овие податоци.

– Медиумите секојдневно ги објавуваа информациите од државните институции дека пописот се одвива безбедно и успешно, наспроти хакерските напади, техничките проблеми, најавите за можен бојкот, како и новот пандемиски бран.

– Медиумите со критички однос кон власта постапно се фокусираа на здравствените ризици, техничката подготвеност и стручниот капацитет на институциите за спроведување на пописот.

– Во дел од медиумите, информирањето на јавноста за пописот имаше и етничка димензија.

– Во медиумите со про-опозициски приод имаше прилози за можностa пописот да се соочи со бојкот.

– Информациите за наводен бојкот на пописот, почнаа позасилено да се објавуваат во текот на втората недела од пописот

Интегрален извештај на македонски и англсиски јазик II Monitoring Izvestaj Popis 2021 II Monitoring Izvestaj Popis 2021 EN

USAID

Напомена

Оваа интернет-страница е редизајнирана со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Информациите објавени на оваа интернет - страница му припаѓаат на НВО Инфоцентарот и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

NVO Infocentar