Поврзете се со нас

Методологија за попис на населението во 2021 година

 

Во февруари 2021 година, Заводот за статистика на Република Севрена Македонија, во согласност со законот за попис на населението во 2021, ја подготви Методологијата за подготовка, организирање и спроведување на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, во 2021 година:

Методологија за попис на населението во 2021 година

USAID

Напомена

Оваа интернет-страница е редизајнирана со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Информациите објавени на оваа интернет - страница му припаѓаат на НВО Инфоцентарот и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

NVO Infocentar