Поврзете се со нас

Препораки за пописите на ОН и на Евростат

Меѓународните препораки за пописите на населението и домувањето околу 2020 година, подготвени од страна на Економската комисија за Европа на Обединетите нации и Евростат (Conference of European Statisticians Recommendation for the 2020 Censuses of Population and Housing – CES, 2016):

https://unece.org/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf

USAID

Напомена

Оваа интернет-страница е редизајнирана со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Информациите објавени на оваа интернет - страница му припаѓаат на НВО Инфоцентарот и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

NVO Infocentar