Поврзете се со нас

Закон за попис на населението во 2021 година

На 21 јануари 2021 година, Собранието на Република Северна Македонија го усвои Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија во 2021 година:

Закон за попис на населението во 2021 година

USAID

Напомена

Оваа интернет-страница е редизајнирана со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Информациите објавени на оваа интернет - страница му припаѓаат на НВО Инфоцентарот и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

NVO Infocentar