Поврзете се со нас

Измени на Законот за попис на населението

На 2 април, Собранието ги усвои измените на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија во 2021 година и го одложи пописот за септември 2021 година.

Закон за измени на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во РСМ, 2021 година

 

USAID

Напомена

Оваа интернет-страница е редизајнирана со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Информациите објавени на оваа интернет - страница му припаѓаат на НВО Инфоцентарот и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

NVO Infocentar